El present és un avís legal d'obligada visualització que regula les condicions d'ús que han de ser observades i acatades pels usuaris d'aquest lloc web. Li preguem que el llegeixi atentament ja que el fet d'accedir al mateix implica que Vè. Ha llegit i accepta sense cap reserva les condicions que segueixen.
1.- Condicions d'ús del lloc web
L'usuari es compromet a fer un ús diligent del web site i dels serveis accessibles des del mateix ia no utilitzar els serveis o informacions continguts en el web site per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral i als bons costums, a l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme al present avís legal.
Per a l'ús de determinats serveis, l'usuari haurà de formular una sol·licitud prèvia, seleccionant l'identificador (ID o login) i la contrasenya, personal i intransferible, que l'usuari es compromet a conservar ia usar amb la diligència deguda, amb completa indemnitat per Finques Falcon (en endavant FF) quant a l'ús que es realitzi d'aquesta contrasenya.
FF podrà interrompre temporal o definitivament, segons el seu bon criteri, l'accés al lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els serveis que es presten a través de la mateixa en qualsevol moment i sense previ avís.
2.- Drets de Propietat Intel·lectual
FF és titular (o els seus llicenciants, en cas d'existir) dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de la totalitat dels continguts d'aquest lloc web. En qualsevol cas, FF disposa de la corresponent autorització per donar l'ús que cregui convenient als seus continguts.
Queda terminantment prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d'explotació de tot o part dels continguts d'aquest lloc web, així com del seu disseny. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats si mitja l'autorització expressa de FF i sempre que es faci referència explícita a la titularitat d'aquesta en quant als indicats drets de propietat intel·lectual. En aquest sentit aquelles persones que desitgin establir un 'link' o hiperenllaç entre la seva pàgina web i aquest lloc web hauran de demanar l'autorització expressa i per escrit de FF, sense que això impliqui una relació entre FF i el titular de la pàgina en la qual s'estableixi el 'link', ni l'aprovació o acceptació per part de FF dels seus continguts o serveis.
Queda terminantment prohibit realitzar, sense el previ consentiment de FF, qualsevol manipulació o alteració d'aquest lloc web. Conseqüentment, FF no assumirà cap responsabilitat derivada, o que pogués derivar-se, d'aquesta alteració o manipulació per tercers.
3.- Limitació de la responsabilitat.
Tot i prendre totes les precaucions necessàries per proporcionar-li en el nostre lloc informacions actuals i exactes, FF no pot garantir el rigor ni l'actualitat de tota la informació facilitada, ni la inexistència d'errors o omissions, havent de ser vostè conscient que la informació a la qual té accés és subministrada en les condicions detallades en el present avís legal, sense cap garantia que les mateixes siguin exactes i actualitzades.
4.- Informació de conformitat amb la LSSI
A l'efecte de l'art. 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s'informa als usuaris de la pàgina web que el titular del lloc web és la societat Finques Falcon (e-mail : info@finquesfalcon.com) amb domicili social a (C / Diputació 238-244 2n 3a, 08007 Barcelona).

Abrir chat
1
¿Necesitas ayuda?
Hola. ¿En qué puedo ayudarte?