Consultoria Fiscal

Finques Falcón li dóna un assessorament integral de l’empresa: des de la seva creació i constitució, el seguiment i la resolució dels problemes que puguin sorgir en aspectes fiscals, laborals, jurídics i comptables.

 • Autònoms i petites empreses
 • Assessorament fiscal en operacions de compra-venda
 • Liquidacions tributàries trimestrals (IVA, IRPF i Societats)
 • Resums anuals (IVA, IRPF, declaracions anuals amb tercers)
 • Declaracions de la Renda
 • Actuacions davant l’Agències Tributària i Inspeccions de Treball
 • Presentació de recursos a l’administració pública
 • Presentació de recursos contenciós administratiu als jutjats
 • Control de gestió
 • Canvis de nom de titular en tributs i impostos
 • Anàlisi inversions empresarials
 • Pagament fraccionat Impost Societats
 • Declaració Impost Societats Ordinària
 • Retencions d’arrendament de locals
 • Declaració d’Operacions

Consultoria Laboral

 • Contractes de treball i nòmines
 • Treballadors autònoms
 • Presentació telemàtica de contractes
 • Altes, baixes i variacions dels treballadors a la Seguretat Social
 • Quitances i comunicacions de finalització de contracte
 • Demanda per acomiadament
 • ERO’s (Expedients de Regulació d’Ocupació)
 • Reclamacions per salaris pendents de cobrar
 • Certificat retencions dels treballadors
 • Parts d’incapacitat temporal / permanent
 • Convenis col·lectius
 • Tràmits desocupació i opcions de capitalització de l’atur
 • Assessorament relació empresa-treballadors
 • Auditoria Laboral
 • Prestacions socials
 • Compareixença i representació davant els Jutjats Socials i el Ministeri de Treball

Consultoria Juridica

 • Assessorament en tots els àmbit del dret civil i mercantil
 • Confecció i revisió de contractes
 • Reclamació d’indemnitzacions
 • Desnonaments
 • Arrendaments
 • Herències i successions
 • Compravenda d’immobles
 • Constitució, fusions, adquisicions i liquidació de societats
 • Divorcis de mutu acord
 • Pensions compensatòries
 • Custòdia compartida i règim de visites
 • Incapacitacions i tuteles
 • Assessorament en la redacció de testaments
 • Partició d’herències i litigis
 • Tramitació adopcions
 • Acords prematrimonials
 • Règim de societat de guanys
 • Accidents de trànsit
 • Alcoholèmia
 • Lesions i amenaces
 • Defensa de qualsevol tipus de procediment
 • Denúncies, querelles, recursos d'apel·lació i cassació
 • Dret penal econòmic
 • Responsabilitat civil derivada del delicte
 • Recursos de multes
 • Canvi de nom de vehicles
 • ITV
 • Llicència d’Alta d’activitats
 • Reclamacions patrimonials a l’Ajuntament
 • Reclamacions de consum
 • Negligències mèdiques
Abrir chat
1
¿Necesitas ayuda?
Hola. ¿En qué puedo ayudarte?